auto-start-of-generators

 

 

Предназначение:

Устройството служи за автоматично запалване на дизелови или бензинови електрически генератори. В зависимост от наличието или липсата на мрежово захранване, консуматорите се превключват към генераторно или мрежово захранване.

 

Технически данни:
  • Възможност за автоматично и ръчно управление;
  • Възможност за работа с трифазни и монофазни генератори;
  • Проверка за наличието на фазите и тяхната поредност при трифазните генератори;
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

Ръководство за потребителя“ на Контролер за управление на генератори.
(.PDF 347kB)