phase_control_int0086a

 

 

Предназначение:

Терморегулаторът е предназначен да регулира подаваната електрическа мощност към еднофазни променливотокови консуматори в зависимост от температурата на термочувствителния елемент по пропорционален закон. Регулирането се извършва чрез фазово управление на регулиращ елемент – симистор. Устройството е оптимизирано за работа с асинхронни и универсални двигатели на вентилатори, ротационни помпи и др., в т.ч. регулиране и на нагреватели. Не е подходящо за регулиране на бутални компресори.

 

 

Технически данни:
  • Възможност за избор на време диаграма за работа.
  • Възможност за обръщане наклона на регулационната характеристика.
  • Възможност за задаване на минимални обороти.
  • Възможност за изключване на мотора при достигане на минимални обороти n min.
  • Задаване на долна граница Тmin на температурния интервал на регулиране.
  • Задаване на ширината на температурния интервал на регулиране.
  • Компенсация на токовия ъгъл на симистора с цел запазване на зададените обороти при изменение на мрежовото напрежение и товарния ток.
  • Възможност за настройване на защитата при претоварване по ток.
  • Индикация за претоварване и работа на мотора.
  • Осигурява плавен старт на мотора в рамките на 6 секунди.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

Ръководство за потребителя“ на Терморегулатор на обороти с фазово управление INT0086A
(.PDF 194kB)