certificate

Продуктите на ИНТИЕЛ са произведени в съответствие с всички изисквания по БДС и Европейските стандарти за качество, като голяма част от тях вече имат съответните СО и СЕ обозначения. По-долу можете да откриете част от нашите сертификати, които притежаваме към момента, а от Отдел „Клиенти“ да получите информация за сертифицирането и необходимите документи за всички останали продукти на фирмата.

  

    СЕРТИФИКАТИ ЗА КОНТРОЛ

 

 

 

Газсигнализатор HP-1
  Сертификат за контрол
  Сертификат за контрол
 

Диференциален термостат DT-3
CE Certificate 24249/29.11.2004
  Сертификат за контрол
  Сертификат за контрол

Диференциален термостат DT-3.1
  Сертификат за контрол
  Сертификат за контрол

Диференциален термостат DT-3.2
  Сертификат за контрол
  Сертификат за контрол

Електронен терморегулатор Тип TR-4.2.x
  Сертификат за контрол
  Сертификат за контрол

Електронен терморегулатор Тип TR-6.x
  Сертификат за контрол
  Сертификат за контрол

Електронен стълбищен автомат АСЕ-1
  Сертификат за контрол

Ниворегулатор NR
  Сертификат за контрол
  Сертификат за контрол

Резервираноп захранване за циркулационни помпи
  Сертификат за контрол
  Сертификат за контрол

Терморегулатор за моторни задвижки INT0092A
  Сертификат за контрол
  Сертификат за контрол

Звънчев трансформатор 9V/660mA
  Сертификат за контрол

VENTOCONTROL
 
Сертификат за контрол
  Сертификат за контрол