tr-4.3

 

Предназначение:

Електронните регулатори на температура серия TR-4.3 са предназначени да поддържат зададени температури от 0 °C до +400 °С в камери.

 

Технически данни:
  • Електронен широчинно импулсен регулатор на температура с един вход и един релеен изход.
  • Оборудван с триразреден дигитален дисплей, показващ желаната и текущата температура в камерата.
  • Регулиране на температурата в диапазона ( 0 °C)–(+400 °C).
  • Номинална мощност на консуматора поддържащ желаното температурно ниво в камерата – 3600W.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Двуканален електронен регулатор на температура TR-4.3 – 162kB