ups

 

Предназначение:

Настоящето устройство е предназначено за резервиране на циркулационните помпи на централни отоплителни и слънчеви инсталации при отпадане на конвенционалното им мрежово захранване с цел да бъдат избегнати нежелани аварии в тях.

 

Технически данни:

  • Подходящо за отоплителни и слънчеви системи на фамилни, малки и средни обекти.
  • Предпазва системите от прегряване, като предотвратява аварии на тръбите, радиаторите и др.
  • Изходна мощност до 250W.
  • КПД 90%.
  • Автоматично зарежда акумулаторната батерия, когато захранването е осигурено от електрическата мрежа.
  • Осигурява необходимото захранване на помпа с мощност 60 W, за период от 10 до 12 часа, в случай, че мощността на батерията е 55 – 60 Ah.
     

 

 
 
Ръководство за работа с Резервирано захранване за циркулационни помпи – 212kB