el_boiler_controler_new

 

 

Предназначение:

Контролерът за управление на електрически котли осигурява надеждна работа на електрически котли с номинална мощност от 12 до 60 kW. Осъществява комплексно управление на компонентите на локално електрическо водно отопление съобразно околните условия.

 

 

Технически данни:
 • Окомплектован с каскадно свързани пропорционален и стаен термостат, което осигурява плавно регулиране на мощността на котела при по-голяма разлика между действителната и зададената температура.
 • Поддържане на температурата на котелната вода в необходимите граници, чрез апаратно ограничаване заданието на котелния регулатор в диапазона (+10 °С)–(+90 °С). По този начин:
  • Eдновременно се реализират функциите на защитите против замръзване и прегряване, без вграждане на специални защитни термостати.
  • Отпада и възможността за непрофесионално ограничаване максималната температурата на котелната вода, което влиза в противоречие с проектните параметри на инсталацията.
 • Възможност за настройка на максималната котелна температура на +50 °С или +90 °С, в зависимост от работата на котела в отоплителна инсталация с подово или радиаторно отопление.
 • Вграден седмичен програматор на индикаторния панел, който има на разположение 16 индивидуални програми, за включване и изключване за всеки ден от седмицата.
 • Режим OFF. Използва се при продължителен престой на котела:

  • Oсигурява включването на циркулационната помпа за 10 мин. на денонощие, предотвратявайки нейното блокиране в резултат на водни отлагания.
  • Осигурява действието на всички защити.
 • Режим AUTO. Работата на нагревателите се определя от зададената програма на седмичния програматор и сигнал на стайния термостат.
 • Включва помпата, когато е включена поне една нагревателна секция.
 • След всяко спиране на всички нагреватели, помпата продължава работа още 10 мин. за разсейване на акумулираната в котелното тяло енергия в радиаторите.
 • Принудително включване на помпата при спадане на котелната температура под +15 °С, за да може цялото количество вода в инсталацията да преминава през котелния датчик за температура.
 • Осигурява 42 часа максимален престой на помпата.
 • Възможност за включване до 15 нагревателни секции.
 • Последователното включване или изключване на секциите се извършва така, че всяка следваща секция се свързва към съседна фаза от захранващата мрежа, за да бъде натоварването и симетрично.
 • Последователното превключване на повече от една нагревателни секции се осигурява, като всяка следваща секция се включва/изключва с 2 секунди закъснение спрямо предходната, постигайки плавно натоварване или разтоварване на захранващата мрежа,и избягвайки токови удари.
 • Регулирането на нагревателната мощност се извършва според сигнала от стайния или котелния регулатор.
 • Защита против прегряване осигурена от електромеханичен блокиращ термостат.
 • Защита против понижаване на нивото на водата в котелното тяло.
 • Защита против замръзване на водата в котелното тяло, тръбите и радиаторите.
 • Възможност за корекция на показанието на температурните датчици.
 • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Контролер за управление на електрически котли – 822kB