4-channel-controller

 

 

Предназначение:

Устройството е предназначено да управлява моторни задвижки за смесителни вентили, според температурата, която се подава към помещенията захранвани от съответния смесителен кръг. Има възможност да управлява три двупозиционни и една аналогова задвижка 0 – 10 V. Подходящ за сгради, при които има изградени от един до четири кръга, като конвектори, подово, радиаторно отопление и подгряване на битова гореща вода.

 

Технически данни:
 • Заданието за отоплителна вода може да се формира: самостоятелно (ръчно от контролера), според външната температура или от стаен терморегулатор за всеки смесителен кръг.
 • Стайните терморегулатори трябва да са с контактен изход.
 • Управлява три двупозиционни задвижки и една пропорционална задвижка с управляващ сигнал 0 – 10V
 • Има въведени следните ограничения по температура:
  • минимална и максимална температура на заданието в режим отопление;
  • минимална и максимална температура на заданието в режим охлаждане;
  • минимална температура на възвратната вода в режим отопление;
 • Работа на помпата:
  • при температура на отоплителната вода в граници от минимална до максимална температура
  • принудителна работа при температура на отоплителната вода по-малка от 10 °С
  • принудително спиране при превишаване с 10 °С максималната температура на отоплителната вода. Предпазва отоплителния кръг от прегряване.
  • спира, когато няма нужда от подаване на вода към отоплението
  • ако измерената температура на отоплителната вода в даден кръг е по-ниска от заданието за минимална вода в продължение на 1 час изхода за съответната помпа се изключва. Преминава се в режим на проверка, като на всеки 15 минути се включва помпата за 5 минути. Състоянието продължава докато входящата вода превиши заданието за минимална вода
 • Вграден седмичен програматор за регулиране на нощните спадове.
 • Оборудван с шест броя температурни датчици Pt-1000.
 • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Четири канален контролер за смесителни кръгове управлявани с моторни задвижки – 351kB