Предназначение:

Електронният регулатор на ниво е предназначен да поддържа зададено ниво в резервоари с вода и водни разтвори (NR-1), сондажи и кладенци (NR-2).

 

Технически данни:
  • Поддържа желаното ниво на водата или водните разтвори в резервоари.
  • Оборудван с индикация за минимално и максимално ниво.
  • Точност при регулирането от 10 мм.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

* Контролерът се предлага без сонди.  Може да се използва меден проводник 3 x 0,75mm2

 

 

 
 
Ръководство за работа с Ниворегулатор NR-1 – 300kB

 

 

 
 
Ръководство за работа с Ниворегулатор NR-2 – 345kB

 

 

Сонда за ниво

 

 

Технически данни:
  • Работни флуиди: Вода и водни разтвори с ниско или високо съпротивление
  • Монтаж: Директно в течността, пригоден за свързване към кабел
  • Работни температури: до 80 °С
  • Материали: ABS и неръждаема стомана АISI 316
  • Размери: Ф 25 mm, L= 85 mm
  • Тегло: 45 g