bacterial_relay

 

 

Предназначение:

Релето е предназначено за подаване въздух в бактериални пречиствателни станции, през определен интервал от време. Включва се във ел. веригата на компресора (помпата) за осигуряване на въздух в бункера за биоразграждане. Така включеното тактово реле подава въздух в резервоара в зависимост от избраната програма. Има три интервала от време: 1 – 99 секунди, 1 – 99 минути и 1 – 99 часа.

 

Технически данни:
  • Притежава четири функции, една за принудително включване и три програмируеми за тактово реле;
  • Програма 1 (STANDARD) е настроена от производителя с време на работа Т1 – 4 минути и време на пауза Т2 – 2 минути;
  • Програма 2 (MINIMUM) съответно с време Т1 – 3 минути и време Т2 – 3 минути;
  • Програма 3 (MAXIMUM) съответно с време Т1 – 5 минути и време Т2 – 1 минута;
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

Ръководство за потребителя“ на Програмируемо тактово реле за бактериални пречиствателни станции.
(.PDF 429kB)