Предназначение:

Модулът е предназначен да управлява работата на хладилни агрегати, монтирани в хладилни инсталации за охлаждане на течни продукти и др. чрез превключване на компресора и двигателя на бъркалката.

 

Технически данни:
  • Поддържа зададената температура в обема с настроен хистерезис от 2°С, който може да бъде пренастроен в диапазона от 2 до 10°С.
  • Възможност за настройка на времето на работа на бъркалката от 4 до 40 минути.
  • Не допуска претоварване на двигателя при пуск, като винаги стартира компресора при изравнени налягания на неговия вход и изход.
  • Клас на точност от +/- 1°С.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Модул за управление на хладилни инсталации HLC-3 – 269kB