tr-2

 

TR-2

Предназначение:

Електронният регулатор на температура TR-2 e предназначен да поддържа зададена температура в диапазона от -20 °С до +20 °С в топлинни камери, витрини и др.

 

Технически данни:
  • Следи температурата в работния обем.
  • Обхват на регулиране от -20 °С до +20 °С.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

Ръководство за потребителя“ на Електронен регулатор на температура TR-2 (.PDF 142kB)

TR-2.1

Предназначение:

Електронният регулатор на температура TR-2.1 e предназначен да поддържа зададена температура в диапазона от +20 °С до +60 °С топлинни камери, витрини и др.

 

Технически данни:
  • Следи температурата в работния обем.
  • Обхват на регулиране от +20 °С до +60 °С.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

Ръководство за потребителя“ на Електронен регулатор на температура TR-2.1 (.PDF 142kB)

 

 

TR-2.1.1

Предназначение:

Електронният регулатор на температура TR-2.1.1 e предназначен да поддържа зададена температура в диапазона от +60 °С до +100 °С в топлинни камери, витрини и др.

 

Технически данни:
  • Следи температурата в работния обем.
  • Обхват на регулиране от +60 °С до +100 °С.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

Ръководство за потребителя“ на Електронен регулатор на температура TR-2.1.1 (.PDF 142kB)