Предназначение:

Електронният регулатор на температура TR-2.2 e предназначен да поддържа зададена температура в диапазона от +30 °С до +45 °С в топлинни камери, витрини, инкубатори и др.

 

Технически данни:
  • Следи температурата в работния обем.
  • Обхват на регулиране от +30 °С до +45 °С.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

Ръководство за потребителя“ на Електронен регулатор на температура TR-2.2
(.PDF 142kB)