Предназначение:

Стайният терморегулатор измерва и регулира температурата в отопляваните помещения, като изработва управляващ токов сигнал 0 – 20 mA.

 

Технически данни:
  • Оборудван с дигитален 3 разряден дисплей показващ зададената и действителната стайна температура.
  • Регулира зададената температура в помещението в границите от +15°С до +30°C.
  • Точност на измерване 1°С.
  • Униполярно захранване
  • Лесен монтаж.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

Ръководство за потребителя“ на Пропорционален стаен терморегулатор 
НОВ МОДЕЛ
(.PDF 460kB)

Ръководство за потребителя“ на Пропорционален стаен терморегулатор (не се произвежда)
(.PDF 180kB)