new_building

 

INTIEL

е българска фирма, специализирана в производството на високотехнологични електронни продукти, даващи ефективни решения за управление и енергоспестяване в отоплителни, слънчеви, климатични, вентилационни, хладилни инсталации и др.

Благодарение на нашите клиенти, както и на усилията на персонала от всички нива, ние успяхме да създадем продукти, които вече са стандарт за ефективното и надеждно управление на тези системи. Те са решение за рационалното използване на енергоизточници, като слънчева енергия, електричество, твърдо, течно и газообразно гориво и са крачка напред в съхранението на природните ресурси и опазването на околната среда.

Нова сграда

На 15.01.2006 с водосвет и пожелания за много успехи беше открита тържествено нашата нова административно-производтсвена сграда в гр. Поморие. Увеличеният капацитет за производство ще доведе до по-трайно присъствие на изделията с марката INTIEL в България, както и до разширяване на международните пазари на фирмата. Прочети повече …