„ИНТИЕЛ“ ООД

ул.“Майор Колонтаевски“ 10

гр. Поморие 8201

E-mail: info@intiel.com

 

Отдел „Търговски“:

тел.: +359 596 33365

E-mail: sales.department@intiel.com

E-mail: intiel_t_otdel@abv.bg

 

Отдел „Пласмент“:

тел.: +359 596 33364

тел.: +359 89 984 1828

 

Офис:

тел.: +359 596 33366

факс:+359 596 32580

E-mail: office@intiel.com

E-mail: office.intiel@gmail.com

 

Конструктивен отдел:

E-mail: constructors@intiel.com

 

phone225x300