КАТЕГОРИИ

 

Контактен стаен термостат TR-1

Електронен регулатор на температура TR-2, TR-2.1, TR-2.1.1

Електронен регулатор на температура TR-2.2

Електронен регулатор на температура TR- 4.1.1

Двуканален електронен регулатор на температура TR-4.2.1

Двуканален широчинно импулсен регулатор на температура TR-4.2.2

Двупозиционен електронен регулатор на температура TR-4.2.3

Електронен регулатор на температура TR-4.3

Електронен регулатор на температура TR-6, TR-6.1

Програмируем терморегулатор с релеен и аналогови изходи 0-10V TR-6.1.1

Програмируем двуканален терморегулатор TR-6.2.1

Програмируем терморегулатор TR-6.3

Пропорционален стаен терморегулатор

Седмичен програмируем термостат

Терморегулатор на обороти с фазово управление INT0086A

Терморегулатор за управление на моторна задвижка INT0092A

Електронен терморегулатор за управление на вентилаторен конвектор

Програмируем радиоуправляем стаен термостат Computherm Q7FR

Програмируем стаен термостат Computherm Q7

Всички

 

 

 

ИНТИЕЛ покрива в пълна степен съвременните нужди от температурен контрол и енергоспестяване в бита. В същото време е в състояние да предложи и други високотехнологични решения, които подробно могат да бъдат разгледани в под-меню “други…”

Нашите продукти са резултат от задълбочените и непрекъснати проучвания за оптимизиране на тяхната ефективност, както и за търсенето на нови изделия, които в още по-голяма степен да задоволят нарастващите нужди за енергоспестяване.

Всички изделия се произвеждат в съответствие с европейските изисквания за качество и контрол на производствения процес, което е безспорен показател за тяхното качество. Като резултат от нашата работа до сега могат да бъдат отчетени големия брой реализирани системи за управление, които съвместно с отоплителни, климатични и вентилационни инсталации се използват в административно-битови сгради, обекти за общественно хранене, хотели и други.