КАТЕГОРИИ

 

 

 

 

ИНТИЕЛ покрива в пълна степен съвременните нужди от температурен контрол и енергоспестяване в бита. В същото време е в състояние да предложи и други високотехнологични решения, които подробно могат да бъдат разгледани в под-меню “други…”

Нашите продукти са резултат от задълбочените и непрекъснати проучвания за оптимизиране на тяхната ефективност, както и за търсенето на нови изделия, които в още по-голяма степен да задоволят нарастващите нужди за енергоспестяване.

Всички изделия се произвеждат в съответствие с европейските изисквания за качество и контрол на производствения процес, което е безспорен показател за тяхното качество. Като резултат от нашата работа до сега могат да бъдат отчетени големия брой реализирани системи за управление, които съвместно с отоплителни, климатични и вентилационни инсталации се използват в административно-битови сгради, обекти за общественно хранене, хотели и други.