presentation

 

ИНТИЕЛ е създаденa през 1991 г. в гр. Поморие с основен предмет на дейност – изработването на електронни схеми за управление в областта на отоплението, климатизацията и вентилацията, както и електронни изделия за бита и промишлеността.

Нашите продукти са резултат от задълбочените и непрекъснати проучвания за оптимизиране на тяхната ефективност, както и за търсенето на нови изделия, които в още по-голяма степен да задоволят нарастващите нужди за енергоспестяване. С тази не лека задача е зает нашият отдел за “Развойна дейност”. В него работят висококвалифицирани проектанти-инженери, които освен проучвателни и проектни работи извършват и разработки на нестандартни изделия по желание на клиентите.

Като резултат от нашата работа до сега могат да бъдат отчетени големия брой реализирани системи за управление, които съвместно с отоплителни, климатични и вентилационни инсталации се използват в административно-битови сгради, обекти за общественно хранене, хотели и други.