Control board 1

 

Control board 2

 

Ние разработваме КИП и А табла, подходящи за управление на:

  • отоплителни инсталации;
  • вентилационни инсталации;
  • климатични инсталации;
  • слънчеви инсталации;
  • управление на бойлери с голяма мощност.

При изработката на таблата ние използваме разнообразието от продукти и възможности за управление, които ни предлага нашата продуктова гама, а така също и висококачественните компоненти на Schneider Electric. В резулатат това ние създаваме КИП табла, снабдени с уникална логика, съобразена с нуждите и желанията на клиента за управление и контрол на описаните по-горе системи.

Произведените табла за управление с марката INTIEL са предпочитани от хотели, административни сгради и фамилни къщи.