За целия инженерен процес във фирмата са изградени следните функционални звена:

Конструктивен отдел    В него работят висококвалифицирани проектанти инженери, които освен проучвателни и проектни работи извършват и разработки на нестандартни изделия по желание на клиентите.

Производствен отдел     В него работят квалифицирани инженери и техници с опит в производството на електронна техника, което е гаранция за качеството на произвежданите изделия.