air_purifier_relay_01

 

Предназначение:

Датчика е предназначен за принудително включване на вентилацията при превишаване на концентрацията на въглероден окис, цигарен дим, алкохолни пари и други газове над допустимата. Предназначен е за монтаж в заведения за общественно хранене, кухненски помещения и места, където се изисква включване на вентилация при замърсеност на въздуха.

 

Технически данни:
  • Реагира на повишени концентрации на въглероден окис, цигарен дим, алкохолни пари, пари на течни горива, органични разтворители и др.
  • Оборудван с независим релеен изход.
  • Възможност за настройване на прага на сработване взависимост от нормативните изисквания за това.
  • Захранващо напрежение: ~230 V / 50 Hz
  • Максимален ток през контактите: 5А / ~250 V
  • Обхват на регулиране: 200 – 10 000 ppm
  • Работна температура: (-10С) – (+50С)
  • Влажност: 35 – 80%
  • Защита: IP20

 

 

 
 
Ръководство за работа с Датчик за чистота на въздуха – 312kB