Program_ventocontrol_2

 

Предназначение:

Контролерът е предназначен да управлява вентилационна система с климатизиран въздух, като регулира температурата във входящия въздуховод и температурата в климатизираните помещения. Осигурява алтернативно използване на системата за топловъздушно отопление или охлаждане на помещенията според команда получена от вътрешно задание или от външен пропорционален регулатор.

 

Технически данни:

 • Регулира водна отоплителна и охладителна секция, снабдени със смесителен възел и защитен термостат против замръзване; електроотоплителна секция с блокиращ термостат против прегряване и прибор за наличие на въздушен поток.
 • Регулира входна и изходна клапи, снабдени с моторни задвижки, нагнетателен и смукателен вентилатори с асинхронни двигатели.
 • Оборудван с пропорционален регулатор на топлинна мощност.
 • Оборудван с трипозиционен дисплей, показващ различните температурни нива.
 • Управлява допълнителен степенен модул на нагревателни секции.
 • Управлява регулатор на обороти (един или повече), като ги включва и изключва.
 • Управлява стаен регулатор.
 • Защита против замръзване.
 • Защита против прегряване.
 • Противопожарна защита.
 • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Програмируем контролер за управление на вентилационни системи – 577kB