fan-coils-tr-new

 

 

Предназначение:

Електронният терморегулатор е предназначен да управлява трискоростният вентилатор на вентилаторен конвектор, в зависимост от температурата на флуида в отоплителната инсталация и зададената температура, която трябва да се поддържа в помещението.

 

Технически данни:
  • Управлява трискоростен вентилатор на вентилаторни конвектори по температура.
  • Автоматично избира работен режим на вентилатора в зависимост от температурната разлика между зададената и действителната температура в помещението.
  • Оборудван с температурен датчик за входящата вода на вентилаторния конвектор.
  • Обхватът от минимална и максимална скорост на вентилатора е 3 °С.
  • Режимът на работа се избира автоматично в зависимост от температурата на входящия във вентилаторния конвектор флуид.
  • Оборудван с потенциометър за настройка на желаната температура.
  • Оборудван със светлинна индикация за работните режими (“отопление” и “охлаждане”), за скоростта и статуса на вентилатора.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Електронен терморегулатор за управление на вентилаторен конвектор – 122kB