Предназначение:

Устройството е предназначено за каскадно управление на отоплителни, климатични и други инсталации, изградени с повече от един агрегат. В режим отопление или охлаждане устройството следи измерената и зададената температура и според настроените параметри управлява агрегатите.
За равномерно натоварване е предвидено смяна реда на включване и изключване на степените по „FIFO” логика.

 

 

Технически данни:

 • Захранващо напрежение: 230V/50Hz
 • Изходи за степени: 6  (230V/50Hz)
 • Вход СТАРТ/СТОП за дистанционно управление
 • Вход за защитен термостат
 • Датчик за температура: 2бр. Pt 1000 (-50 до +250 °С)
 • Обхват на измерване: -30 +130 °С
 • Единица за измерване: 1 °С
 • Индикация: персонализиран LED дисплей
 • Температура на околната среда: 5 до 40°С
 • Относителна влажност на околната среда: до 80%
 • Степен на защита: IP-20

 

 
 
 
Ръководство за работа с Контролер за каскадни системи – 670kB