int_0125

 

Предназначение:

Микропроцесорното управление е предназначено за пречиствателни станции за отпадни води. Включва се във веригата на компресора, като през точно определени и предварително програмирани интервали от време се извършва третиране с въздух. По този начин се зараждат и размножават по естествен път микроорганизми и бактерии, разграждайки замърсителите във водата.

 

 

Тип „А“
Технически данни:
  • Оборудван с 5 изхода – 4 симисторни и 1 релеен;
  • Възможност за избор на 4 режима. Съответно с 6, 8, 16 и 24 часов цикъл на работа;
  • Задаване на 2 времеинтервала (време на включване и изключване) за всеки от изходите;
  • Макс.ток през контактите – 1А за симисторните и 3А за релейния;
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Микропроцесорно управление за пречистване на отпадни води – 474kB

 

 

Тип „B“
Технически данни:
  • Оборудван с 5 изхода, за управление на 4 магнет вентила и 1 компресор;
  • Възможност за задаване на времеинтервал за отворено и затворено състояние на всеки един от магнет вентилите в рамките на 1-99 минути;
  • СТОП режим;
  • Макс.ток през контактите  за магнет вентилите – 1А и 3А за компресора;
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Микропроцесорно управление за пречистване на отпадни води – 304kB