polivni_int0118c

 

Предназначение:

Контролерът е предназначен да управлява напоителни системи, захранвани от сондажи по зададена седмична програма. Предвидена е възможност за въвеждане на четири времеви интервала в рамките на денонощието.

 

Технически данни:
  • Осигурява защита на помпата срещу ниско ниво на водата в сондажа/съда посредством датчици за ниско и горно ниво.
  • Възможност за задаване от 1 до 4 времеви интервала за работа на ниворегулатора в рамките на едно денонощие.
  • Възможност за програмиране работата на помпата за всеки ден от седмицата.
  • Номинален комутиран ток:10А/~250V/ 50-60Hz
  • Оборудван с дигитален дисплей.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Контролер за управление на поливни системи – 240kB