tr-6-1

 

TR-6.1

Предназначение:

Електронният регулатор на температура е предназначен да поддържа зададена температура в границите от 0 °С до +300 °С в топлинни камери и др. подобни.

 

Технически данни:
  • Релеен регулатор с един вход и един релеен изход.
  • Работи  с датчик за температура тип Pt-100 (не е включен в комплекта)
  • Обхват на регулиране (+0 °C)–(+300 °C).
  • Номинална мощност на консуматора, поддържащ желаното температурно ниво в камерата – 3600W.
  • Клас на точност +/-1%.
  • Оборудван с три разреден дигитален дисплей.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Електронен регулатор на температура TR-6.1 – 160kB