eq-t

 

 

Предназначение:

Еквитермичният трансмитер е предназначен за съвместна работа с регулатори на отопление, регулиращи температурата на общата захранваща вода за отоплителните кръгове според външната температура, като определя заданието им за работа. Подходящ за инсталация във фамилни и обществени сгради.

 

Технически данни:
  • Преобразува външната температура от определен диапазон в токов сигнал 4 – 20 mA.
  • Предвидени 6 температурни диапазона, в които изходният ток се изменя според посочената графика на фиг. 1 в “Ръководството на потребителя”.
  • Фабрично избран температурен диапазон от (–10°С) до (+20°С).
  • Лесно избиране на желаният температурен диапазон взависимист от топлинните загуби на сградата.
  • Възможност за избор на семейство нарастващи или намаляващи характеристики, в зависимост от изискванията на регулатора, заедно с който работи трансмитерът.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

Ръководство за потребителя“ на Еквитермичен трансмитер INT0066A.
(.PDF 209kB)