tmonitoring

 

Предназначение:

Настоящата система е предназначена да замени съществуващите задължителни дневници за температурен контрол, попълвани ръчно в обектите за хранителни продукти и др., където се изисква следене на температура и влажност според установените нормативни стойности за това.

 

Технически данни:
  • Съдържа компютърен софтуер за регистрация и обработка на данните.
  • Хардуерна част за измерване и връзка с компютъра.
  • Дванадесет канала за измерване на температура и влажност.
  • Връзката между хардуера и компютъра посредством комуникационен кабел за сериен интерфейс RS232.
  • Възможност за въвеждане на нормативна температура или влажност за всеки канал, период за вземане на отчети и вида на предприетите мерки в случаите на разлика между измерените и нормативните стойности.
  • Възможност за изваждане на разпечатка във вид на таблица или графика за период от дата до дата.
  • Задаване на различен период за отчитане в зависимост от нормативните изисквания за това.
  • Съхранение на данните за изминали периоди от време в хардуерната част на системата.
  • Температурен обхват на следене от (-50°С) до (+100°С)
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Мониторингова система за температура и влажност – 720kB

 

 
Софтуер за управление на Мониторингова система за температура и влажност – 743kB

 

 

НЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДА!