puls_counter

 

Предназначение:

Броячът намира приложение при контрол и управление на процеси, където се изисква следене и индициране на броя извършени операции. Има възможност да следи времето от импулс до импулс, което го прави приложим при следене целостта на ремъчни предавки, периодичността на циклични процеси и други подобни.

 

Технически данни:
 • Броячът разполага с три контактни входа и три релейни изхода. Вход от датчик за импулси или контакт, вход от контакт за нулиране и вход контакт за обратно броене.
 • Индицира зададената стойност за включване на релето за І ниво.
 • Индицира зададената стойност за включване на релето за ІІ ниво.
 • Индицира зададената стойност на времето между импулсите, при която включва релето.
 • Индицира състояние включено на релето за І ниво.
 • Индицира състояние включено на релето за ІІ ниво.
 • Индицира състояние включено на релето.
 • Влизане в режим на програмиране и нарастване на програмираната величина.
 • Влизане в режим на програмиране и намаляване на програмираната величина.
 • Нулира показанието на ЦИ, без промяна на заданията.
 • Обхват на отчитане 0 – 99999.
 • Обхват на измерване 0 – 6000 имп./мин..
 • Времеобхват от импулс до импулс 10 – 1000ms, през10ms.
 • Индикация 5 разрядна, цифрова.
 • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Програмируем брояч от 0-99999 – 180kB