Предназначение:

Контролерът е предназначен за следене на тока на монофазни асинхронни двигатели, вградени в хидрофорни и помпени съоръжения, за които се изисква спиране на работата на помпата при празен ход.

 

Технически данни:
 • Управлява работата на помпата по нялягане (пресостат).
 • Спира работата на помпата по зададен ток на „празен ход“, в рамките на 0,2-0,6 от стойността на нейния номинален ток.
 • Оборудван с цифрова индикация, която показва тока на двигателя или настройваните параметри в режим програмиране.
 • Възможност за задаване на тока на двигателя в рамките на 1,0 – 15,0А със стъпка 0,1A.
 • Възможност за избора на режим за спиране и пускане на помпата:
  • ръчно (Hand)
  • автоматично(Auto)
  • изключено (OFF)
 • Оборудван с четериразрядна цифрова индикация.
 • Точност на измерване: 0,1А
 • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа със Защита от работа на празен ход на помпени съоръжения – 313kB