solar_panel_controller

 

 

Предназначение:

Настоящият контролер е предназначен за фамилни къщи и хотели снабдени със слънчеви колектори. Осигурява битова гореща вода и вода за отопление. Функционалното му устройство позволява той да бъде използуван за управление на бойлер, акумулационен резервоар, отопление и басейн.

 

Технически данни:
 • Управлява комбинираният бойлер от два температурни датчика – горен за ел.нагревателите и долен за загряването от слънчевият панел.
 • Управлява загряването на акумулиращ съд, чието основно предназначение е да натрупва енергия от слънчевия панел и да я отдава впоследствие в отоплението на сградата, ако в нея има водна отоплителна инсталация.
 • Управлява загряването на водата в басейн от слънчевия панел по предварително зададена температура.
 • Възможност за определянето на приоритет при загряването на водата в басейна или бойлера.
 • Включва циркулацията на отоплителната инсталация през акумулиращия съд при условие, че неговата температура е по-висока от възвратната котелна вода.
 • Включва принудително като консуматор басейна, а така също боилерът и акумулиращият съд, в случай че температурата на слънчевият панел е по-висока от 110°С.
 • Не разрешава загряване на бойлера, ако температурата на слънчевият панел е по-ниска от тази на бойлера.
 • Не разрешава загряване на консуматорите от панела, в случай че температурата на слънчевият панел е по-ниска от 40°С.
 • Прекратява ел. нагряването и нагряването на бойлера от панела, в случай че температурата на горния датчик в бойлера превиши 90°С.
 • Окомплектован с шест температурни датчика.
 • Дължината на свързващите проводници на датчиците на указва влияние върху измерването.
 • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

Ръководство за потребителя“ за Система за управление на слънчева инсталация.
(.PDF 217kB)

НЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДА!