phase_control_int0086a

 

 

Предназначение:

Терморегулаторът е предназначен да регулира подаваната електрическа мощност към еднофазни променливотокови консуматори в зависимост от температурата на термочувствителния елемент по пропорционален закон. Регулирането се извършва чрез фазово управление на регулиращ елемент – симистор. Устройството е оптимизирано за работа с асинхронни и универсални двигатели на вентилатори, ротационни помпи и др., в т.ч. регулиране и на нагреватели. Не е подходящо за регулиране на бутални компресори.

 

 

Технически данни:
 • Възможност за избор на време диаграма за работа.
 • Възможност за обръщане наклона на регулационната характеристика.
 • Възможност за задаване на минимални обороти.
 • Възможност за изключване на мотора при достигане на минимални обороти n min.
 • Задаване на долна граница Тmin на температурния интервал на регулиране.
 • Задаване на ширината на температурния интервал на регулиране.
 • Компенсация на токовия ъгъл на симистора с цел запазване на зададените обороти при изменение на мрежовото напрежение и товарния ток.
 • Възможност за настройване на защитата при претоварване по ток.
 • Индикация за претоварване и работа на мотора.
 • Осигурява плавен старт на мотора в рамките на 6 секунди.
 • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Терморегулатор на обороти с фазово управление – 194kB