weekly_prog

 

 

Предназначение:

Термостатът автоматично променя по предварително зададена програма стайната температура на комфортна, когато сте у дома, и я понижава, спестявайки енергия, когато излизате или лягате за сън.

 

Технически данни:
  • Отработва комфортна или икономична стайна температура в началото на всеки кръгъл час според изискванията на потребителя.
  • Възможност за избор на режим отопление или охладане.
  • Избор на хистерезис в рамките на 0,5 – 3,0°С през 0,5°С.
  • Брой контакти: един превключващ.
  • Номинален комутиран ток 7А/~250V.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Седмичен програмируем термостат – 375kB