safety-switch

 

Предназначение:

Ключът за безопасност на готивото е предназначен за вграждане в системи използващи двигател с вътрешно горене за предотвратяване работата на горивната помпа или газовия вентил, когато двигателят е изключен.

 

Технически данни:
  • Захранващо напрежение 12V/DC
  • Максимален ток на комутация 15A
  • Време на изчакване 3 сек.
  • Степен на защита IP-20
  • Температура на околната среда от -10 C до +55 С
  • Относителна влажност на околната среда до 95%
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

Ръководство за потребителя“ на Ключ за безопасност на горивото ( Safety switch of the fuel ).
 (.PDF 82kB)