Предназначение:

Разпределителната шина е предназначена за използване в колекторни кутии за управление на отоплителни системи, чрез улеснено свързване на електрически задвижки и резлични управляващи устройства, като различен тип стайни термостати, контролери и др.

Особено е подходяща за управление на кръговете на подово отопление.
Чрез разпредерлителната шина има възможност да се управляват циркулационна помпа, отоплителен котел, до 9 броя отоплителни кръга. Към всеки кръг могат да се свържат два броя задвижки за вентили.

Всеки един от двата модула, можеда да работи и самостоятелно.

 

 

Технически данни:

  • Захранващо напрежение: 230V/50Hz
  • Входове за управляващи устройства: 9
  • Изходи за управление на задвижки за вентили: 9  (230V/50Hz)
  • Изход за циркулационна помпа: 230V/50Hz
  • Изход за управление на котел: независим контакт (NO/NC)
  • Светодиодна индикация за състоянието на изходите
  • Температура на околната среда: 5 дo 40°С
  • Относителна влажност на околната среда: до 80%
  • Степен на защита: IP-20

 

 

 
 
Ръководство за работа с Разпределителна шина за управление на колекторни кутии – 926kB