4-channel-controller

 

 

Предназначение:

Контролера е предназначен да управлява отоплителните системи в абонатните станции, както и загряването на гореща битова вода.
Особено подходящ е и за управление на много контурни системи в жилищни и административни сгради.

 

Технически данни:
  • Четири кръга на управление;
  • Гъвкаво управление на всеки кръг самостоятелно / ръчно или по температура на околната среда;
  • Вграден седмичен програматор;
  • Защитни функции на отоплителната инсталация;
  • Оборудван с шест броя температурни датчици Pt-1000;
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Четири канален контролер за абонатни станции – 611kB