Предназначение:

Устройството е предназначено да осигури автоматично управление на горивния процес и регулиране на мощността на двойно-тръбни пелетните горелки с два шнека с възможност за връзка с допълнителни модули от серия „Разширителни модули за пелетни котли“ предлагани към отоплителната инсталация.
Притежава удобен потребителски интерфейс, посредством цветен сензорен дисплей.

 

Контролерът управлява следните възли от системата на пелетната горелка:
– шнек1 за подаване на горивото
– шнек2 за подаване на горивото
– вентилатор за пресен въздух и вентилатор за димните газове
– електрически нагревател за запалване на пелетите
– чистач за почистване на натрупаната пепел
– циркулационна помпа за котела
– разширителни модули за пелетни котли
– заключване на менюто срещу случаен достъп

 

Защити:
– защита от замръзване на водата
– защита от прегряване на котела и „обратен огън”
– защита от блокиране на циркулационната помпа

 

Технически данни:
 • Захранващо напрежение: ~230V(+/- 10%)/50-60Hz
 • Изход за запалка: ~230V/2KW
 • Изход циркулационна помпа: ~230V/0.35KW
 • Изходи за вентилатори: 2 бр. х ~230V/0.25kW
 • Изход шнекове за гориво: 2 бр. х ~230V/0.25kW
 • Изход за чистач/тубус: ~230V/0.25KW
 • Датчик отоплителна вода: Pt1000 (-50° до +250°C)
 • Датчик димни газове: Pt1000 (-50° до +250°C)
 • Датчик за пламък: фоторезистор
 • Вход стаен термостат: независим контакт
 • Вход блокиращ термостат: независим контакт
 • Вход датчик поток/обороти: независим контакт/датчик на Хол
 • Дисплей: цветен сензорен дисплей с резолюция 320 х 240 пиксела
 • Обхват на измерване: -50 +350 °С
 • Единица за измерване: 1°C
 • Влажност: 0 – 80%
 • Защита: IP 00

 

 

 
 
Ръководство за работа с Контролер за пелетни горелки – 764kB