Предназначение:

Устройството е предназначено за котли на твърдо гориво, които имат монтиран вентилатор за принудително подаване на въздух към горивната камера и шнек за подаване на гориво.
Принципа на работа се изразява в регулиране на количеството подаван въздух, чрез регулиране на оборотите на вентилатора за пресен въздух в зависимост от температурата на изходящата от котела вода и състоянието на стайния термостат и вентилатора за отвеждане на димните газове по тяхната температура (когато има монтиран такъв).

 

Технически данни:

  • Захранващо напрежение  ~230V/50Hz
  • Четири  релейни изхода за управление на вентилатори, помпа и шнек
  • Два контактни входа  за блокиращ темостат и стаен терморегулатор
  • Два датчика тип Pt1000
  • Обхват на измерване  от -30° до +300°C
  • 3 разредна цифрова индикация
  • Възможност за принудително спиране/пускане на вентилатора.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Контролер за управление на котел с твърдо гориво – 576kB