Изход – синусоида 150W / 250W/ 400W

UPS-NEW

 

Предназначение:

Настоящето устройство е предназначено за резервиране на циркулационните помпи на централни отоплителни и слънчеви инсталации при отпадане на конвенционалното им мрежово захранване с цел да бъдат избегнати нежелани аварии в тях.

 

Технически данни:

  • Подходящo за отоплителни и слънчеви системи на фамилни, малки и средни обекти.
  • Приложимо и за захранване на газови котли и бойлери
  • Предпазва системите от прегряване, като предотвратява аварии на тръбите, радиаторите и др.
  • Изходна мощност – до 150W / до 400W
  • Форма на изходното напрежение – синусоида
  • КПД – 95%.
  • Автоматично зарежда акумулаторната батерия, когато захранването е осигурено от електрическата мрежа.
  • Възможност за монтиране на вътрешена (само при 150W) или външна батерия
  • Гаранционен срок: 36 месеца

 

 

 
 
Ръководство за работа с Резервирано захранване за циркулационни помпи 150W – 638kB

 

 
 
Ръководство за работа с Резервирано захранване за циркулационни помпи 250W – 636kB

 

 
 
Ръководство за работа с Резервирано захранване за циркулационни помпи 400W– 636kB