Предназначение:

Електронният стълбищен автомат е предназначен да управлява стълбищното осветление на жилищни сгради и други помещения, където се изисква осветление за определено време.

 

Технически данни:
  • Осигурява контрол на продължителността на електрическото осветление.
  • Регулируем интервал за продължителността на електрическото осветление в рамките на 60 – 600 сек. за AC-1 и 0.5- 5 мин. за АС-2
  • Надеждна работа.
  • Подходящ за стълбища на жилищни и бизнес сгради, а така също и за промишленни обекти.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Електронен стълбищен автомат ACE-1 – 140kB

 

 
 
Ръководство за работа с Електронен стълбищен автомат ACE-2 – 130kB
 
 
 

                                        Електрическо свързване: