Предназначение:

Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително или тактово реле. Притежава шест програмируеми функции и три интервала от време: 0 – 99 секунди, 0 – 99 минути и 0 – 99 часа.

 

Технически данни:

  • Двуразряден цифров индикатор за показване на времето с показание от 00 – 99;
  • Цифров индикатор за показване на номера на програмата с показание от 0 – 5 и мерната единица за време;
  • Индикатор показва включено състояние на релето;
  • Възможност за работа в шест различни прграмни режима;
  • Звукова сигнализация;
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Програмируемо реле за време (шинен монтаж) – 675kB

 

 
 
Ръководство за работа с Програмируемо реле за време (челен монтаж) – 690kB