Предназначение:

Релето е предназначено за подаване въздух в бактериални пречиствателни станции, през определен интервал от време. Включва се във ел. веригата на компресора (помпата) за осигуряване на въздух в бункера за биоразграждане. Така включеното тактово реле подава въздух в резервоара в зависимост от избраната програма. 

 

Технически данни:
  • Притежава пет режима на работа, един за принудително включване и четири за различно натоварване на системата;
  • Програма 1 (25% натоварнане)  –  време за работа Т1 – 4 минути и време на пауза Т2 – 2 минути;
  • Програма 2 (50% натоварнане) –   време за работа Т1 – 5 минути и време на пауза Т2 – 2 минути;
  • Програма 3 (75% натоварнане)  –   време за работа Т1 – 7 минути и време на пауза Т2 – 2 минути;
  • Програма 4 (100% натоварнане) – време за работа Т1 – 10 минути и време на пауза Т2 – 2 минути;
  • Контролерът може да бъде произведен с различни от гореописаните времена;
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Програмируемо тактово реле за бактериални пречиствателни станции. – 460kB