Предназначение:

Командното табло е предназначено да управлява помпи използвани в хидрофорни уредби, поливни, сондажни, дренажни системи и др.

Управлението и защитата на помпите се извършва от вграден в таблото контролер като диалога с потребителя се осъществява посредством интелигентен графичен дисплей, снабден с органи за контрол.

Командното табло се произвежда в три основни варианта:
– табло за управление и защита на монофазни помпи от 0.35 до 2.5 kW/230V
– табло за управление и защита на трифазни помпи от 0.5 до 3.5 kW/400V
– табло за управление и защита на трифазни помпи от 3.5 до 7.5 kW/400V

 

Особености:
  • контрол на реда на фазите при използване на трифазни помпи
  • следене на налягането чрез трансмитер или контактен пресостат при монтаж в хидрофорни уредби
  • изход 0-10V за управление на инвертор
  • функция „Седмична прграма“ при монтаж в поливни системи
  • входове за сонди за ниво при управление на сондажни помпи или монтаж в дренажни системи
  • защита на помпата чрез следене на тока на консумация
  • защита на помпата от работа на празен ход чрез следене на фактора на мощността
  • защита от разменен ред на фазите при трифазни помпи
  • ръчни и автоматични настройки
  • таблото е със степен на защита IP65

 

 

 
 
Ръководство за работа с Командно табло за управление и защита по ток и cosφ на помпи – 919kB