Предназначение:

Контролерът е предназначен да управлява процеса по охлаждане или загряване на течни продукти,  чрез превключване на компресора/нагревателя и двигателя на бъркалката.

 

Технически данни:
  • Поддържа зададената температура в обема с хистерезис който може да бъде настроен в диапазона от 1 до 40°С.
  • Окомплектован с температурен датчик Pt1000 (-50° до +200°C).
  • Възможност за настройка на времето на работа на бъркалката  до 60 минути.
  • Възможност за изключване работата на бъркалката.
  • Не допуска претоварване на двигателя при пуск, като винаги стартира компресора при изравнени налягания на неговия вход и изход.
  • Брой изходни контакти – два, превключващи.
  • Персонализирана LED индикация.
  • Клас на точност от +/- 1°С.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
Ръководство за работа с Контролер за управление на вани за охлаждане или загряване на течни продукти HLC-3 – 871kB

 

 
 
Ръководство за работа с Модул за управление на хладилни инсталации HLC-3 – 269kB (стар модел)