CMHP_tab

 

 

Предназначение:

Командното табло е предназначено за работа с хладилни камери с един или два компресора.

 

Технически данни:
 • Клас на точност +/-1%.
 • Регулируемо време за размаразяване на изпарителя.
 • Осигурява необходимото за компресора време за изравняване на налягането, предпазвайки го от претоварване.
 • Прекратява процеса на размразяване по температура или при изтичане на зададено време.
 • Възможност за работа с два компресора.
 • Спира работата на копмпресора, ако вратата на камерата остане продължително отворена.
 • Токова защита на всички компоненти на хладилната система.
 • Защита по налягане на фреона.
 • Възможност за свързване към монофазни и трифазни консуматори.
 • Графичен дисплей, който дава информация за текущия режим на работа на контролера и параметрите описващи неговата работа.
 • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Командно табло за управление на хладилна камера SYS-2N -323kB