Предназначение:

Модулът е предназначен да управлява работата на хладилни агрегати, монтирани в хладилни камери, витрини и др., чрез превключване на компресора и нагревателя за обезскрежаване.

 

Технически данни:
 • Оборудван с температурни датчици.
 • Обхват на измерване на температурата в камерата (-40 °C)-(+40 °C).
 • Измерване на температурата с точност от 1 °С.
 • Настройка на желаната температура в камерата с помощта на бутоните на лицевия панел.
 • Терморегулаторът, поддържащ зададената температура в камерата е настроен с хистерезис 3.5 °C.
 • Обезскрежаването на изпарителя се извършва еднократно, през определени интервали от време ( в границите от 5 до 15 часа).
 • Спира обезскрежаването, ако температурата на изпарителя достигне +18 °С или изтече един час след неговото започване независимо от достигнатата положителна температурна стойност на изпарителя.
 • Възможност за ръчно обезскрежаване на изпарителя след натискане на горен десен бутон за около 40 секунди.
 • При отпадане на мрежовото захранване, компресора включва 4 мин. след неговото възстановяване, за да изравни наляганията на неговия вход и изход.
 • Управлява осветлението на хладилната витрина или камерата.
 • Управлява вентилатора на изпарителя според логиката на управление.
 • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Модул за управление на хладилни инсталации HLC-2.1 – 187kB