Предназначение:

Устройството е предназначено за контрол загряването на бойлери захранвани от фотоволтаични панели.
Подържа температура на водата в бойлера Tb, според настроеното задание и хистерезис, като включва или изключва нагряването.
Следи тока и напрежението на фотоволтаичния панел и измерва моментната консумирана мощност.

Чрез режим “MPPT|” следи точката на максимална мощност от панела според моментното огряване от слънцето. По този начин се постига по ефективно използване на панела при слабо огряване от слънцето.

 

 

Технически данни:

 • Захранващо напрежение: 15 – 24V/0,5А DC
 • Адаптер: 24VDC  
 • Максимално напрежение на панелите: 320V/10A
 • Изход  за нагревател: MOSFET 320V/10A
 • Датчик за температура: Pt 1000 (-50 до +250 °С)
 • Обхват на измерване:  -10 +120 °С
 • Единица за измерване:   °С
 • Влажност:  до 80%
 • Защита:  IP2
 • Метална кутия
 • Възможност за стенен монтаж
 • Гаранционен срок:  24 месеца

   

 

 
 
Ръководство за работа с Контролер за фотоволтаичен бойлер – 600kB