dt-3-3

 

 

Предназначение:

Диференциалният термостат се вгражда в системи за подготовка на битова гореща вода в бойлери, загрявани комбинирано от соларни панели и ел. нагреватели. Предназначен е да управлява работата на една или две циркулационни помпи, монтирани във водния кръг между панелите и серпентината на бойлера. По този начин се регулира топлинният обмен между тях.

 

Технически данни:
 • Управлява загряването на битова гореща вода в слънчеви/отоплителни инсталации с един или два бойлера.
 • Загрява първия бойлер с приоритет.
 • Окомплектован с три температурни датчика Pt1000 (-50° до +200°C)
 • Наблюдава следните параметри:
  • зададена и действителна разлика между температурите на панела и бойлера;
  • зададена температура в бойлера, до която той може нормално да се загрее от соларните панели;
  • критична, максимално допустима температура в бойлера;
  • минимална температура в бойлера;
  • минимална температура на слънчевия панел;
  • максимално допустима температура на слънчевия панел;
  • температура на размразяване на слънчевия панел;
  • максимално допустима температура в бойлера, при която сработва релеен изход 3 (аварийно източване на гореща вода).
 • Осигурява защита против:
  • прегряване на бойлера, като може да осигури аварийно източване на гореща вода от него.
  • замръзване на соларния панел.
  • прегряване на соларния панел.
 • Режим „Ваканция“.
 • Сигнализира за анормални състояния на слънчевата система свързани с прекомерно високи или ниски температури на бойлера и соларния панел.
 • Дигитална настройка на основните параметри за работа.
 • Възможност за поставяне на защитна парола.
 • Брой изходни контакти – три, превключващи.
 • Двуредов LCD дисплей.
 • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Програмируем диференциален термостат DT-3.3 – 794kB