dt-3-4

 

 

Предназначение:

Диференциалният термостат се вгражда в системи за подготовка на битова гореща вода в бойлери, загрявани комбинирано от котел, соларни панели и ел. нагреватели. Предназначен е да управлява работата на две циркулационни помпи, монтирани във:

– водния кръг между панелите и серпентината на бойлера.

– водния кръг между котела и втората серпентина на бойлера.

По този начин се регулира топлинният обмен между тях. С възможност за монтиране на трета помпа, която да регулира топлинния обмен, между слънчевите колектори и втори бойлер (буферен съд или басейн).

 

Технически данни:
 • Управлява загряването на битова гореща вода в слънчеви/отоплителни инсталации с един или два бойлера.
 • Окомплектован с четири температурни датчика Pt1000 (-50° до +200°C)
 • Наблюдава следните параметри:
  • зададена и действителна разлика между температурите на панела и бойлера;
  • зададена и действителна разлика между температурите на котела и бойлера;
  • зададена температура в бойлера, до която той може нормално да се загрее от соларните панели, котела, ел. нагреватели;
  • критична, максимално допустима температура в бойлера;
  • минимална температура в бойлера;
  • минимална температура на слънчевия панел;
  • максимално допустима температура на слънчевия панел;
  • температура на размразяване на слънчевия панел;
  • температура на котелната вода при която се включва съответната помпа без да се следи диференциална разлика
  • минимална температура на котелната вода
  • максимално допустима температура на котелната вода
  • температура на котелната вода, под която се включва за постоянно съответната помпа с цел защита от замръзване на водата в тръбите
  • зададена температура за втори бойлер ( буферен съд или басейн )
 • Осигурява защита против:
  • прегряване на бойлера
  • прегряване на котела
  • прегряване на соларния панел.
  • замръзване на соларния панел.
  • замръзване на водата в отоплителният кръг
 • Сигнализира за анормални състояния на слънчевата система свързани с прекомерно високи или ниски температури на бойлера и соларния панел.
 • Режим „Ваканция“.
 • Дигитална настройка на основните параметри за работа.
 • Брой изходни контакти – три, превключващи.
 • Графичен дисплей.
 • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Програмируем диференциален термостат DT-3.4 – 914kB