tr-1-grey5

 

 

Предназначение:

Електронният регулатор на температура е предназначен да поддържа зададена температура (от 0 до 30° С) в помещение.

 

Технически данни:
  • Възможност за стенен монтаж.
  • Оборудван с индикация за състоянието на релето .
  • Регулира зададената температура в помещението в границите от 0°С до +30°C.
  • Клас на точност +/-1%
  • Лесен монтаж.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Електронен терморегулатор TR-1 – 204kB